Komunikat organizacyjny dotyczący Żorskiej Amatorskiej Ligi Orlika w sezonie 2020/2021

 

W zawiązku z ogłoszonymi, od dnia 10 października 2020 roku na terenie całego kraju,  zasadami epidemiologicznymi „strefy żółtej”, rozgrywki ligi amatorskiej będą przeprowadzone w oparciu o obowiązujące w tym czasie zalecenia i przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

  • Każdy uczestnik ligi przychodząc na obiekt „Orlika” przy SP 17 zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki i zakrywania ust i nosa do momentu rozpoczęcia spotkania ligowego, w którym uczestniczy a także zaraz po jego zakończeniu.
  • W celu ograniczenia konieczności gromadzenia się w dniu rozgrywek po zakończonym meczu, uczestników uprasza się o szybkie opuszczenie terenu „Orlika”.
  • Osoby nie stosujące się do zaleceń i przepisów sanitarno-epidemiologicznych nie będą dopuszczone do udziału w rozgrywkach.