Informacja dot. dostępności Parku Cegielnia dla mieszkańców