Na grafice tekst o informacjach ligowych, u dołu zdjęcie piłkarza na murawie

Komunikat ŻALO z dnia 22.04.2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż spotkanie 10 kolejki Żorskiej Amatorskiej Ligi Orlika pomiędzy zespołami Palar Trans Żory – Multibiuro Madness KK Kwant Żory (przerwane w 15 minucie przy stanie 0-1) zostało zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny Multibiuro Madness KK Kwant Żory.

W związku z sytuacją zaistniałą podczas wyżej wspomnianego spotkania Organizator w oparciu o punkt IX regulaminu, podpunkt 6 brzmiący „Organizator w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w/w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz oceny zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą powyższego regulaminu” informuje, iż z dniem 22 kwietnia 2021 do regulaminu ligi zostają dopisane kolejne punkty o treści:

VII. Zasady gry

  1. Zawodnik ukarany żółtą kartką, odbywający karę 2 minut, po wznowieniu gry traktowany jest jak zawodnik rezerwowy, jego ewentualne napomnienie drugą żółtą lub czerwoną kartką w trakcie odbywania kary, nie wpływa na osłabienie drużyny będącej na boisku. Sam zawodnik zostaje wykluczony z danego meczu, zgodnie z zasadami dotyczącymi kar. W sytuacji gdy zawodnik ukarany żółtą kartką, udający się na karę 2 minut, zostanie upomniany drugą żółtą lub czerwoną kartką przed wznowieniem gry zostaje wykluczony ze spotkania a drużyna do końca meczu gra w osłabieniu.
  2. Wspomniana wyżej sytuacja nie dotyczy pozycji bramkarza. W sytuacji gdy bramkarz zostaje ukarany żółtą kartką, kapitan zespołu może wyznaczyć innego zawodnika z drużyny do odbycia kary 2 minut. Jednakże po wznowieniu gry bramkarz nie jest traktowany jako zawodnik rezerwowy i w przypadku ponownego ukarania żółtą kartką w momencie kary 2 minut zostaje on napomniany czerwoną kartką, a drużyna do końca meczu gra w osłabieniu.
  3. Osoby, zawodnicy nie biorący udziału w spotkaniu (np. ze względu na kontuzję, itp.), a będący członkami drużyn, przebywając jako kibice w strefie zmian i okolicach są traktowani jako pełnoprawni uczestnicy gry, mimo iż nie występują na boisku. W związku z tym obowiązują je zasady zawarte w regulaminie ligi.