Na grafice tekst o informacjach ligowych, u dołu zdjęcie piłkarza na murawie

Komunikat organizacyjny ŻALO z dnia 20.04.2021

W zawiązku ze złagodzeniem obostrzeń dotyczących sportu amatorskiego z dniem 22 kwietnia 2021 swoje rozgrywki wznawia Żorska Amatorska Liga Orlika w sezonie 2020/2021. Rozgrywki toczyć się będą zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zaleceniami i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Przypominamy, iż:

  • Każdy uczestnik ligi przychodząc na obiekt „Orlika” przy SP 17 zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki i zakrywania ust i nosa do momentu rozpoczęcia spotkania ligowego, w którym uczestniczy a także zaraz po jego zakończeniu.
  • W celu ograniczenia konieczności gromadzenia się w dniu rozgrywek po zakończonym meczu, uczestników uprasza się o szybkie opuszczenie terenu „Orlika”, podczas rozgrywek na obiekcie może przebywać maksymalnie 25 osób (po 12 osób z każdej drużyny oraz sędzia).
  • Spotkania ligowe rozgrywane są bez udziału publiczności/kibiców.
  • Osoby nie stosujące się do zaleceń i przepisów sanitarno-epidemiologicznych nie będą dopuszczone do udziału w rozgrywkach.