Grafika ostrzegawcza informująca o komunikacie organizatora

Komunikat dotyczący wprowadzenia zmian w organizacji Biegu po Zdrowie w Parku Cegielnia w dniu 11.10.2020

W zawiązku z ogłoszonymi, od dnia 10 października 2020 roku na terenie całego kraju,  zasadami epidemiologicznymi „strefy żółtej”, impreza będzie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w tym czasie zalecenia i przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

  1. Każdy uczestnik Biegu po zdrowie wchodzący na teren Parku Cegielnia zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki i zakrywania ust i nosa szczególnie podczas rejestracji w sekretariacie a także do momentu startu w biegu oraz zaraz po jego zakończeniu.
  2. W celu ograniczenia konieczności gromadzenia się w dniu zawodów po rozwiązaniu konkursu i wręczeniu nagród, uczestników uprasza się o szybkie opuszczenie terenu imprezy.
  3. Osoby nie stosujące się do zaleceń i przepisów sanitarno-epidemiologicznych nie będą dopuszczone do udziału w biegu.