na grafice na niebieskim tle logo klubu Sari Żory

Zmiany w Sari Żory

W dniu 30.11.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Sari Żory. Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: Prezes Marek Piksa, Wiceprezesi Krzysztof Biodrowicz oraz Andrzej Moczała, natomiast stanowisko Sekretarza objęła Aleksandra Barska.

Ukształtowała się również Komisja Rewizyjna Klubu w składzie: Przewodnicząca Beata Roman, Zastępca przewodniczącej Ilona Kaźmierczak, a rolę Członka Komisji sprawuje Wiesława Pawletko.