Zakończenie szkółki łyżwiarskiej – tydzień pierwszy – 16.01.2020