Grafika informująca o zaktualizowanych informacjach ŻALTS

Ustalenia podczas spotkania organizacyjnego uczestników ŻALTS

W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami dotychczasowych rozgrywek ŻALTS.
Poniżej prezentujemy wykaz poruszanych tematów oraz uzgodnienia w tym zakresie – przejdź do zakładki ligi.