Sportowe i słodkie 747. Urodziny Miasta Żory – 24.02.2019

24 lutego 2019 r., żorski Rynek wypełnił się po brzegi mieszkańcami, którzy na sportowo i słodko uczcili 747 Urodziny Miasta Żory. Inauguracji dokonał pochód maskotek, w asyście Mażoretek, które swoim przemarszem i występem na Rynku przywitały wszystkich i dały sygnał do rozpoczęcia zabawy. Na ten dzień prócz urodzinowych słodkości, ufundowanych przez Urząd Miasta, dzieci uczestniczyły w ciekawym bloku imprez sportowo-rekreacyjnych, przygotowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Rynek zamieniony w wielki plac konkurencji sportowych, przyciągnął całe rodziny. Wszyscy chętnie uczestniczyli w różnych zawodach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach stawali na podium gdzie otrzymywali ciekawe nagrody, ufundowane przez Firmę Decathlon w Żorach.