Otwarty przetarg na dzierżawę gruntu

Ogłaszamy przetarg na dzierżawę gruntu o powierzchni 119 m2 pod letni ogródek na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Żorach-Roju przy basenie kąpielowym.

Więcej informacji pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej

Pobierz:

Ogłoszenie o przetargu

Lokalizacja ogródka – Mapa

Druk Oferty – przetarg pisemny

Załącznik nr 2, załączniki nr 3

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Cennik wysokości czynszu za grunty