Otwarcie obiektu skate parku i zasady postępowania oraz korzystania

Drodzy mieszkańcy,

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu Skate Parku prosimy o dostosowanie się do poniższych procedur:

 1. Użytkownicy korzystający ze SKATE PARKU zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem obiektu oraz aktualnymi procedurami
 2. Zasady korzystania:
  – obiekt czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00 – 18:00,
  – WEJŚCIA O PEŁNYCH GODZINACH,
  – jednorazowo na obiekcie może przebywać max 14 osób,
  – pracownik MOSiR Żory weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu,
  – po 45 minutach korzystania z obiektu następuje 15 minutowa przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję i ewentualną bezkontaktową zmianę grup ćwiczących,
  – użytkownicy korzystający z obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
  – administrator zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk,
  – każdy uczestnik korzysta z własnego sprzętu sportowego,
  – osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, co najmniej 2 m.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z obiektu prosimy o bezwzględne przestrzegania powyższych procedur i harmonogramu.
 4. Osoby naruszające zasady korzystania z obiektu oraz nie stosujące się do poleceń pracowników MOSIR zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.