Informacja nt. zmiany w regulaminie żorskiego Skate Parku

Szanowni Państwo, Użytkownicy Żorskiego Skateparku,

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnego etapu odmrażania gospodarki, a także poluzowania zakazów dotyczących korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych pod warunkiem przestrzegania zasad opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, MOSiR Żory zdecydował się udostępnić dla społeczeństwa Skatepark.

Dotarły do nas jednak informacje, że wielu użytkowników żorskiego skate parku wyraża niezadowolenie z powodu zakazu korzystania z obiektu na hulajnogach. Dlatego też po analizie dokumentacji technicznej oraz warunków gwarancji, jakie otrzymano od głównego wykonawcy tego obiektu, MOSiR Żory z dniem 21 maja 2020 roku dopuszcza użytkowanie skate parku dla osób z hulajnogami.

Odnosząc się do komentarzy zamieszczonych na profilu FB MOSiR Żory informujemy, że:

  1. producent i wykonawca obiektu firma Altramps na dzień otwarcia obiektu w 2014 roku nie przewidywała możliwości korzystania z hulajnogi na obiekcie; tym samym do czasu udzielonej na obiekt gwarancji nie było możliwości jakichkolwiek zmian zapisów regulaminu, gdyż wiązałoby się to z utratą gwarancji;
  2. obiekt Skate Parku jest obiektem ogólnie-otwartym i to każdy użytkownik winien zapoznać się z regulaminem i stosować do jego zapisów, dlatego też osoby jeżdżące na hulajnogach nie stosowały się do tego regulaminu i czyniły to na własną odpowiedzialność i ryzyko; po wejściu w życie cytowanego na wstępie rozporządzenia obiekt został otwarty, jednak z określonymi zasadami wynikającymi z zapisów rozporządzenia, z których jedną z nich jest forma korzystania z zachowaniem kontroli liczby osób, które jednocześnie korzystają z obiektu; zatem ta kontrola została rozszerzona o przestrzeganie regulaminu;
  3. organizacja imprez sportowych typy Extreme City odbywała pod nadzorem instruktorów oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu imprezy, co pozwalało na udział w niej osób z hulajnogami;
  4. sukcesywnie, każdego roku, płyty z których wykonana jest nawierzchnia są wymieniane ze względu na uszkodzenia; w ubiegłym roku dokonano naprawy całej konstrukcji nośnej jednego z urządzeń; nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy powodem uszkodzeń jest korzystanie z hulajnog czy też innych dozwolonych do użytkowania sprzętów; dlatego też postanowiono zmienić zapisy regulaminu, zezwalając na korzystanie z obiektu przez osoby używające hulajnog.