Na zdjęciu zwycięzcy zawodów strzeleckich stojący na podium z nagrodami

Majówkowe Zawody Strzeleckie

Dla uczczenia „Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, w ramach Sportowej Majówki, w dniu 3 maja, na strzelnicy  „Dębina”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim zorganizował i przeprowadził zawody strzeleckie. Udział 196 osób świadczy od lat o dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców naszego miasta taką formą aktywności. Największą grupę uczestników nieodmiennie stanowili ponownie mężczyźni. Zawody z zachowaniem reżimu sanitarnego, zostały  przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych; dzieci do 14 lat, młodzież 15 – 17 lat, mężczyźni i kobiety powyżej 18 lat. Strzelano pakietem amunicji do tarczy TS – 1 z karabinu bocznego zapłonu, kal.5,6 mm w postawie leżącej i z odległości 50 metrów. Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy z każdej kategorii, wzięli również udział w strzelaniu do kura. Na zakończenie organizatorzy wręczyli puchary, upominki i pamiątkowe dyplomy. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz bezpieczeństwem zawodników czuwało Stowarzyszenie ratownicze „Iskraoraz Koło Miejskie LOK. Imprezie towarzyszył również Urząd Miasta w Żorach, jako jeden z głównych sponsorów.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Dzieci do 14 lat

 • Michał Kowalczyk
 • Jakub Puchała
 • Igor Wietecha

Młodzież 15 – 17 lat

 • Szymon Pyrak
 • Adam Moj
 • Jakub Bardowa

Kobiety, od 18 lat

 • Sylwia Pichnar
 • Sylwia Saternus
 • Beata Hanusa

Mężczyźni, od 18 lat

 • Sobiesław Wietecha
 • Rafał Lubszczyk
 • Wojciech Kała

Strzał do Kura

 • Michał Kowalczyk