Orkiestrowa zbiórka pieniędzy na lodowisku – 11.01.2015