Plakat informujący o szkółce łyżwiarskiej, na ilustracji dwoje dzieci jeżdżących na lodzie