Bezpieczne wakacje w mieście – 09.07.2017

Zobacz pełną galerię zdjęć na naszym profilu Facebook – kliknij tutaj

Bezpieczne wakacje w mieście to temat przewodni ostatnich pokazów, zorganizowanych na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Śmieszek” w ramach kampanii edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Do akcji włączyły się żorskie służby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. W niedzielę 9 lipca zebranym w upalne popołudniu zaprezentowali się na żywo ratownicy wodni, którzy pokazali metody pomocy poszkodowanym i poinstruowali o zasadach udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami resuscytacyjnymi RKO. Strażacy zaprezentowali swój sprzęt oraz przedstawili sytuację gaszenia pożaru cieczy palnej przy użyciu gaśnicy proszkowej a policjanci z Komendy Miejskiej w Żorach rozdali ulotki informacyjne, poinstruowali zebranych na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz zademonstrowali efekty upojenia alkoholowego przy użyciu specjalnych gogli. Był to ciekawy i pouczający przerywnik dla odwiedzających nowo wyremontowany obszar, przeznaczony i niedawno oddany do ponownego użytku dla mieszkańców Żor. Doposażenie od lat funkcjonującej przystani kajakowej rozszerzyło ofertę wodnych atrakcji o m.in. łódź wielofunkcyjną, a przygotowanie infrastruktury wraz z monitorowaniem stanu jakości wody pozwoliło sukcesywnie przeznaczyć ten obszar jako cel wypoczynkowy tegorocznego lata.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tego odnowionego i niegdyś chętnie wykorzystywanego miejsca do kąpieli, skorzystania z oferty przystani i spędzenia czasu w otoczeniu niezakłóconej okoliczności przyrody a także do sprawdzenia naszej bogatej oferty imprez w ramach Akcji Lato, które mają również miejsce przy „Śmieszku”.