Szkolenie w zakresie odpowiedzialności prawnej – 14.04.2015